Loading fehamnews خبر فهام
آخرین خبر

اقتصادی

#شناسنامه_انرژی_ساختمان صادر می‌شود

🔹 رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: شناسنامه ساختمان بر اساس معیار مصرف انرژی در آن صادر می‌شود.

 1399/07/26 19:19

تصاویر خبری جستجوی: شناسنامه_انرژی_ساختمان