Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🎥 عضو فراکسیون ورزش: متهمان پرونده فوتبال نباید در انتخابات فدراسیون شرکت کنند، از دستگاه‌های نظارتی نحوه احراز صلاحیت این افراد را مطالبه خواهیم کرد

🎥 عضو فراکسیون ورزش: متهمان پرونده فوتبال نباید در انتخابات فدراسیون شرکت کنند، از دستگاه‌های نظارتی نحوه احراز صلاحیت این افراد را مطالبه خواهیم کرد