Loading fehamnews خبر فهام

🔺 توضیحات حناچی درباره فساد و رانت در شهرداری تهران/به مردم تهران دروغ نگفتم

🔺 توضیحات حناچی درباره فساد و رانت در شهرداری تهران/به مردم تهران دروغ نگفتم

🔹 شهردار تهران با اشاره به اینکه در مورد دستگاهی مثل شهرداری با این حجم از گردش مالی و استحکاک با مردم، شرایط در معرض فساد بودن فراهم است و اگر حساسیت وجود نداشته باشد مشکلات بسیاری به همراه دارد، تأکید کرد: ما برخورد می کنیم؛ اما موضوع را در بوق نمی زنیم. در تلاش هستیم با شفاف کردن و سامانه ای کردن تصمیمات و سامانه ای کردن سیستم صدور پایان کار، در جلوگیری از بروز تخلف تاثیرگذار باشیم.

https://www.isna.ir/news/1400021409381/توضیحات-حناچی-درباره-فساد-و-رانت-در-شهرداری-تهران-به-مردم-تهران
mediaad-Pazs