Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دستور وزیر برای واکسیناسیون بالای ۸۰ ساله هایی که به مراکز مراجعه می کنند

🔺 دستور وزیر برای واکسیناسیون بالای ۸۰ ساله هایی که به مراکز مراجعه می کنند

🔹 وزیر بهداشت در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق درمورد جزییات واکسیناسیون عمومی کووید ۱۹ در گروه های بالای ۸۰ سال، تاکید کرد.

https://www.isna.ir/news/1400021409403/دستور-وزیر-برای-واکسیناسیون-بالای-۸۰-ساله-هایی-که-به-مراکز-مراجعه
mediaad-Pazs