Loading fehamnews خبر فهام

🔺 چین آمریکا را به اتخاذ رویکرد گفتگو محور با کره شمالی فرا خواند

🔺 چین آمریکا را به اتخاذ رویکرد گفتگو محور با کره شمالی فرا خواند

🔹 سفیر چین در سازمان ملل اظهار امیدواری کرد که آمریکا در بررسی که در مورد سیاست مربوط به کره شمالی به عمل می آورد، تاکید بیشتری بر گفتگو داشته باشد.

https://www.isna.ir/news/1400021409408/چین-آمریکا-را-به-اتخاذ-رویکرد-گفتگو-محور-با-کره-شمالی-فرا-خواند
mediaad-Pazs