🔺 واردات واکسن کرونا به زودی/سود ارز ترجیحی در جیب ثروتمندان رفت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 واردات واکسن کرونا به زودی/سود ارز ترجیحی در جیب ثروتمندان رفت

🔺 واردات واکسن کرونا به زودی/سود ارز ترجیحی در جیب ثروتمندان رفت

🔹 رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگرچه به دلیل بروکراسی‌های حاکم، واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی به تعویق افتاد، اما طی هفته‌ آینده، این واردات انجام خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup