🔺 حضور افراد متخلف در فدراسیون فوتبال غیرقانونی است/ سهام استقلال و پرسپولیس باید میان مردم توزیع شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 حضور افراد متخلف در فدراسیون فوتبال غیرقانونی است/ سهام استقلال و پرسپولیس باید میان مردم توزیع شود

🔺 حضور افراد متخلف در فدراسیون فوتبال غیرقانونی است/ سهام استقلال و پرسپولیس باید میان مردم توزیع شود

دانلود فایل همراه

🔹 داوطلب حضور در انتخابات ریاست جمهوری درباره خصوصی استقلال و پرسپولیس توضیحاتی را بیان کرد.

ادامه مطلب ...
popup