🔺 افزایش بیش از دو برابری کانون‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 افزایش بیش از دو برابری کانون‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها

🔺 افزایش بیش از دو برابری کانون‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها

🔹 معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از افزایش بیش از دو برابری کانون‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: کانون‌های فرهنگی، حضور دانشجویان را در عرصه اجتماع نشان می‌دهد و این هنر حضور امر کوچکی نیست‌.

ادامه مطلب ...