🔺 حضور مقتدرانه ناوگروه نیروی دریایی ارتش برای اولین بار در اقیانوس اطلس

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 حضور مقتدرانه ناوگروه نیروی دریایی ارتش برای اولین بار در اقیانوس اطلس

🔺 حضور مقتدرانه ناوگروه نیروی دریایی ارتش برای اولین بار در اقیانوس اطلس

🔺 حضور مقتدرانه ناوگروه نیروی دریایی ارتش برای اولین بار در اقیانوس اطلس

🔹  تهران-ایرنا-  معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: ناوگروه نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوبندرمکران و ناوشکن بومی سهند توانست برای اولین بار و بدون پهلوگیری در بنادر دیگر کشورها وارد اقیانوس اطلس شود و این حضور مقتدرانه حاکی از توانمندی دریایی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

ادامه مطلب ...