🔺 افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد!

🔹 بیشتر تولیدکنندگان می‌گویند که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر تمایلی به افزایش قیمت محصولات خود ندارند، اما افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، آن‌ها را وادار به افزایش قیمت محصول نهایی می‌کند.

ادامه مطلب ...