🔺 رئیسی: روستاییان با اصلاح نظام کشاورزی به روستا برمی‌گردند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 رئیسی: روستاییان با اصلاح نظام کشاورزی به روستا برمی‌گردند

🔺 رئیسی: روستاییان با اصلاح نظام کشاورزی به روستا برمی‌گردند

🔺 رئیسی: روستاییان با اصلاح نظام کشاورزی به روستا برمی‌گردند

🔹 نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر نظام کشاورزی را اصلاح کنیم، چرا روستاییان ما باید روستا را ترک کنند؟ اگر قرار است وام و تسهیلات پرداخت شود و محصول خریداری شود، دلیلی برای ترک روستا وجود ندارد.

ادامه مطلب ...