🔺 انتخابات ۱۴۰۰؛ چشم در راه ماندن یک ملت برای تحقق خواسته هایشان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 انتخابات ۱۴۰۰؛ چشم در راه ماندن یک ملت برای تحقق خواسته هایشان

🔺 انتخابات ۱۴۰۰؛ چشم در راه ماندن یک ملت برای تحقق خواسته هایشان

🔺 انتخابات ۱۴۰۰؛ چشم در راه ماندن یک ملت برای تحقق خواسته هایشان

🔹 استان ها - ایرنا - بیکاری با سه تا بچه به زبان، راحت است. ورزشکار باشی، چهار سالی از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی بگذرد، خدا به تو فرزند سه قلو عطا کند؛ آنوقت بیکار هم باشی. اینها مشخصه یک جوان اهل شمال کشور به نام بهمن سالمی ورزشکار گنبدی عضو تیم ملی والیبال ساحلی است.

ادامه مطلب ...