🔺 زاکانی: هرکس می‌گوید اختیارات رئیس جمهور کافی نیست، از بی‌عرضگی است/ تاثیر تحریم‌‌ها حداکثر 20 درصد است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 زاکانی: هرکس می‌گوید اختیارات رئیس جمهور کافی نیست، از بی‌عرضگی است/ تاثیر تحریم‌‌ها حداکثر 20 درصد است

🔺 زاکانی: هرکس می‌گوید اختیارات رئیس جمهور کافی نیست، از بی‌عرضگی است/ تاثیر تحریم‌‌ها حداکثر 20 درصد است

🔹 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: اختیارات ریاست جمهوری کاملا کافی است و آنهایی که می گویند کافی نیست، از بی فکری، بی‌ارادگی و بی‌عرضگی‌شان است.

ادامه مطلب ...