🔺 انتخابات نماد قدرت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ملت شریف ایران است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 انتخابات نماد قدرت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ملت شریف ایران است

🔺 انتخابات نماد قدرت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ملت شریف ایران است

🔺 انتخابات نماد قدرت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ملت شریف ایران است

🔹 روسای انجمن های هنرهای نمایشی سراسر کشور با انتشار بیانیه ای مشترک با برشمردن اهمیت این دوره از انتخابات ریاست جمهوری از هنرمندان و مردم برای حضور پرشور پای صندوق های رای در روز ۲۸ خرداد ماه دعوت کردند.

ادامه مطلب ...