🔺 همه رقیبان موظف به احترام و کمک به منتخب مردم هستند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 همه رقیبان موظف به احترام و کمک به منتخب مردم هستند

🔺 همه رقیبان موظف به احترام و کمک به منتخب مردم هستند

🔺 همه رقیبان موظف به احترام و کمک به منتخب مردم هستند

🔹 عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حضور گسترده در انتخابات پشتوانه اقتدار کشور و مایه قدرت و قوت کسی خواهد بود که پس از رأی اکثریت، منتخب همه ملت است و تمام رقیبان و رفیقان موظف به حفظ احترام و کمک به او خواهند بود.

ادامه مطلب ...