🔺 ویروس شناس روس: اسپوتنیک وی ۹۰ درصد دربرابر دلتا مصونیت ایجاد می کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 ویروس شناس روس: اسپوتنیک وی ۹۰ درصد دربرابر دلتا مصونیت ایجاد می کند

🔺 ویروس شناس روس: اسپوتنیک وی ۹۰ درصد دربرابر دلتا مصونیت ایجاد می کند

🔺 ویروس شناس روس: اسپوتنیک وی ۹۰ درصد دربرابر دلتا مصونیت ایجاد می کند

🔹 سرگئی نتسوف رئیس آزمایشگاه بیونانوتکنولوژی و ویروس شناسی دانشگاه دولتی نووسیبیرسک روسیه اعلام کرد که واکسن اسپوتنیک وی ۹۰ درصد دربرابر ویروس هندی کرونا موسوم به دلتا مصونیت ایجاد می کند.

ادامه مطلب ...
popup