🔺 طراحی قرارداد پیش خرید واکسن مطالبه مجلس و تولیدکنندگان است/ شرکت های تولیدکننده در صورت بی توجهی به تعهدات مشمول پرداخت خسارت می شوند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 طراحی قرارداد پیش خرید واکسن مطالبه مجلس و تولیدکنندگان است/ شرکت های تولیدکننده در صورت بی توجهی به تعهدات مشمول پرداخت خسارت می شوند

🔺 طراحی قرارداد پیش خرید واکسن مطالبه مجلس و تولیدکنندگان است/ شرکت های تولیدکننده در صورت بی توجهی به تعهدات مشمول پرداخت خسارت می شوند

🔹 در نشست کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که باید فرمت قرارداد مشخصی توسط وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و ستاد ملی مقابله با کرونا برای پیش خرید واکسن طراحی شود و این مهم مطالبه مجلس و تولیدکنندگان است.

ادامه مطلب ...
popup