🔺 گامی دیگر برای سربلندی ایران/رشد ۶۰ درصدی ساخت بزرگراه ها

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 گامی دیگر برای سربلندی ایران/رشد ۶۰ درصدی ساخت بزرگراه ها

🔺 گامی دیگر برای سربلندی ایران/رشد ۶۰ درصدی ساخت بزرگراه ها

🔺 گامی دیگر برای سربلندی ایران/رشد ۶۰ درصدی ساخت بزرگراه ها

🔹 امروز پنجشنبه و به دستور رییس جمهوری ۳۲۱ کیلومتر مسیر بزرگراهی جدید زیر بار ترافیک رفت که با افتتاح ها این طرح ها علاوه بر رشد ۶۰ درصدی ساخت بزرگراه ها در طول ۸ سال ،طول شبکه بزرگراهی کشور به ۱۹ هزار و ۸۰۰ کیلومتر افزایش یافت.

ادامه مطلب ...
popup