🔺 تشدید نظارت دامپزشکی کرمان در عید قربان/ کشتار دام قربانی خارج از کشتارگاه ممنوع است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تشدید نظارت دامپزشکی کرمان در عید قربان/ کشتار دام قربانی خارج از کشتارگاه ممنوع است

🔺 تشدید نظارت دامپزشکی کرمان در عید قربان/ کشتار دام قربانی خارج از کشتارگاه ممنوع است

🔹 مدیر کل دامپزشکی استان کرمان گفت: با توجه به مخاطرات کشتار دام های قربانی در خارج از کشتارگاه که به شیوه سنتی و تماس دست و حتی دمیدن با دهان در زیر پوست برای سهولت پوست کنی انجام می شود و انتقال لاشه بعد از کشتار به پیش سردکن برای از بین رفتن آلودگی های احتمالی( بیماری تب کریمه کنگو) انجام نمی شود، کشتار و توزیع گوشت قربانی به این شیوه می تواند نقش مهمی در انتقال و انتشار ویروس کرونا داشته باشد، لذا امسال کشتار دام های قربانی استان، صرفاً در کشتارگاه های تحت نظارت دامپزشکی و با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می شود و کشتار دام های قربانی خارج از کشتارگاه ممـنوع است.

ادامه مطلب ...
popup