🔺 زندگی زنده‌یاد گلستانی؛ به داستانی بزرگ برای روایت دوستانش بدل شده است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 زندگی زنده‌یاد گلستانی؛ به داستانی بزرگ برای روایت دوستانش بدل شده است

🔺 زندگی زنده‌یاد گلستانی؛ به داستانی بزرگ برای روایت دوستانش بدل شده است

🔹 معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام ضمن تسلیت درگذشت زنده‌نام مجتبی گلستانی نویسنده و پژوهشگر کشورمان که به سبب کرونا درگذشت نوشت: او از میان ما رفت و کسی چه می‌دانست که زندگی خود او بسان یک داستان کوتاه به زودی موضوعی برای روایت دوستانش می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup