🔺 دانشکده پرواز محل تربیت فرماندهان آینده نیروی هوایی ارتش است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دانشکده پرواز محل تربیت فرماندهان آینده نیروی هوایی ارتش است

🔺 دانشکده پرواز محل تربیت فرماندهان آینده نیروی هوایی ارتش است

🔹 فرمانده دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نیروی هوایی ارتش، بدنه اصلی فرماندهان آینده نیروی هوایی ارتش را دانشجویان دانشکده پرواز دانست و بر جایگاه ویژه این مرکز به لحاظ تربیتی، عملیاتی و آموزش خلبانی تاکید کرد.

ادامه مطلب ...
popup