🔺 یوسفی: چطور می شود 6 ماه پس از سیل، خوزستان دچار مشکل کم آبی شود؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 یوسفی: چطور می شود 6 ماه پس از سیل، خوزستان دچار مشکل کم آبی شود؟

🔺 یوسفی: چطور می شود 6 ماه پس از سیل، خوزستان دچار مشکل کم آبی شود؟

🔹 نماینده اهواز در مجلس با انتقاد از سوء مدیریت ها گفت: متاسفانه یک روز آب را پشت سدها نگه می داریم و در نتیجه آن سیل بخش قابل توجهی از زیرساخت های استان را از بین می برد و 6 ماه بعد به مردم خوزستان می گوییم که آب نیست دام آنها جلوی چشمشان تلف می شود.

ادامه مطلب ...
popup