🔺 نظارت میدانی از منطقه مرتضی گرد تهران برای اجرای پروژه های عمرانی اولویت دار

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نظارت میدانی از منطقه مرتضی گرد تهران برای اجرای پروژه های عمرانی اولویت دار

🔺 نظارت میدانی از منطقه مرتضی گرد تهران برای اجرای پروژه های عمرانی اولویت دار

🔹 رییس فراکسیون جهاد سازندگی و پیشرفت مجلس با اشاره به دیدار با معاون وزیرصمت و رییس سازمان شهرک های صنعتی و صنایع کوچک، گفت: در این نشست مقرر شد، برای تعیین معین اقتصادی منطقه مرتضی گرد استان تهران و اجرای پروژه های عمرانی اولویت دار، بازدیدی از این منطقه با هماهنگی سازمان شهرک های صنعتی به عمل آید.

ادامه مطلب ...
popup