🔺 شرایط ویژه هفته جاری در تأمین برق/ افزایش دما و پیش بینی افزایش مصرف برق

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 شرایط ویژه هفته جاری در تأمین برق/ افزایش دما و پیش بینی افزایش مصرف برق

🔺 شرایط ویژه هفته جاری در تأمین برق/ افزایش دما و پیش بینی افزایش مصرف برق

🔹 در نشست فوق العاده ستاد فرماندهی پیک بار 1400، با توجه به افزایش و پایداری دما در اکثر نقاط کشور ، بر شرایط ویژه این هفته و استفاده از ظرفیت همه برنامه های مدیریت بار و مولدهای اضطراری ادارات تاکید شد.

ادامه مطلب ...
popup