🔺 حذف رانت 7 هزار میلیارد تومانی دلالان دلیل هجمه ها به بورسی شدن سیمان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 حذف رانت 7 هزار میلیارد تومانی دلالان دلیل هجمه ها به بورسی شدن سیمان

🔺 حذف رانت 7 هزار میلیارد تومانی دلالان دلیل هجمه ها به بورسی شدن سیمان

🔹 رئیس انجمن سیمان گفت: قبل از ورود سیمان به بورس، دلالان این محصول را پاکتی 22 هزار تومان از درب کارخانه می‌خریدند و 60 هزار تومان در بازار می‌فروختند، پس هجمه وارد شده به بورسى شدن سیمان اصلا جاى تعجب ندارد.

ادامه مطلب ...
popup