🔺 مدرک گرایی چماقی بر سر پیشرفت جامعه!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مدرک گرایی چماقی بر سر پیشرفت جامعه!

🔺 مدرک گرایی چماقی بر سر پیشرفت جامعه!

🔹 یک کارشناس حوزه کار یکی ازعلل عدم جذب فارغ التحصیلان به بازار کار را مدرک گرایی دانست و گفت: دلیل اینکه برخی رشته ها از سوی فارغ‌التحصیلان مورد توجه قرار نمی گیرد و تمایل کمتری به انجام آنها دیده می شود این است که یا نگاه مثبتی نسبت به آنها وجود ندارد یا حقوق و دستمزد پایینی دارند و شأن و کرامت آن کار در جامعه رعایت نشده است.

ادامه مطلب ...
popup