🔺 راه‌اندازی بورس زمین و مسکن در دولت دوازدهم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 راه‌اندازی بورس زمین و مسکن در دولت دوازدهم

🔺 راه‌اندازی بورس زمین و مسکن در دولت دوازدهم

🔹 شناسایی و کاهش بروز مصادیق فساد با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و توسعه دولت الکترونیک، راه‌اندازی بورس زمین و مسکن و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار بخشی از اقدامات شاخص وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن در دولت داوزدهم است.

ادامه مطلب ...
popup