🔺 مردم حق دارند؛ صورتبندی صحیح اعتراضات خوزستان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مردم حق دارند؛ صورتبندی صحیح اعتراضات خوزستان

🔹 «هیچ گله‌ای از آنها نمی‌توان داشت» محور اصلی واکنش رهبر معظم انقلاب و مسئولان به اعتراضات در خوزستان است. واکنشی که مورد انتظار جامعه بوده و با درک درست از صورت مسئله دستیابی به راه حلی بلندمدت و اثرگذار را فراهم می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup