🔺 محورهای توافق راهبردی آمریکا و عراق منتشر شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 محورهای توافق راهبردی آمریکا و عراق منتشر شد

🔺 محورهای توافق راهبردی آمریکا و عراق منتشر شد

🔹 وزارت امور خارجه آمریکا امروز شنبه بخشی از آنچه را که محورهای توافق راهبردی با عراق، خوانده شده، منتشر کرد ، در حالی که در آن اشاره ای به خروج نظامیان آمریکا از عراق که دغدغه بسیاری از جریان ها و احزاب و نیز گروه های عضو محور مقاومت می باشد، نشده است.

ادامه مطلب ...
popup