🔺 رئیسی: گفتگو با همسایگان، اولویت دیپلماسی دولت سیزدهم خواهد بود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیسی: گفتگو با همسایگان، اولویت دیپلماسی دولت سیزدهم خواهد بود

🔺 رئیسی: گفتگو با همسایگان، اولویت دیپلماسی دولت سیزدهم خواهد بود

🔺 رئیسی: گفتگو با همسایگان، اولویت دیپلماسی دولت سیزدهم خواهد بود

🔹 رییس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با سلطان عمان گفت: گسترش روابط ایران و عمان با توجه به اعتماد سیاسی متقابل، هدفی در دسترس است وگفتگو با همسایگان، اولویت دیپلماسی دولت سیزدهم خواهد بود.

ادامه مطلب ...
popup