🔺 قبادی دانا: پرچم ایران در خصوص اجرای حقوق معلولان برافراشته است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 قبادی دانا: پرچم ایران در خصوص اجرای حقوق معلولان برافراشته است

🔺 قبادی دانا: پرچم ایران در خصوص اجرای حقوق معلولان برافراشته است

🔹 رئیس سازمان بهزیستی کشور در نخستین نشست کمیته مراجع ملی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، گفت: پرچم کشور ما در خصوص اجرای حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب گفتمان اجتماعی برافراشته است.

ادامه مطلب ...
popup