🔺 روغن موتور ایرانی تائیدیه بنز را گرفت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 روغن موتور ایرانی تائیدیه بنز را گرفت

🔹 مدیر عامل شرکت نفت سپاهان گفت: در یک ماه گذشته موفق به اخذ تاییدیه بنز آلمان برای محصولی با استاندارد جهانی با نام برند مگلوب شدیم، همزمان در حال مذاکره با سه خودروساز بزرگ هستیم تا مجموعه تاییدیه‌ها را افزایش دهیم.

ادامه مطلب ...
popup