🔺 هشدار بنیاد گیتس در باره پیامدهای همه گیری بر کشورهای کم برخوردار

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 هشدار بنیاد گیتس در باره پیامدهای همه گیری بر کشورهای کم برخوردار

🔺 هشدار بنیاد گیتس در باره پیامدهای همه گیری بر کشورهای کم برخوردار

🔺 هشدار بنیاد گیتس در باره پیامدهای همه گیری بر کشورهای کم برخوردار

🔹 بنیاد خیریه گیتس در آستانه گشایش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز سه شنبه، هشدار داده که بدون سرمایه گذاری های گسترده تر در ساخت و توزیع واکسن های کووید ۱۹ در کشورهای نابرخوردار، شاید این همه گیری پیشرفت های جهانی در حوزه های آموزش، بهداشت همگانی و برابری را به عقب بازگرداند.

ادامه مطلب ...
popup