🔺 انتصابات جدید در وزارت امورخارجه/باقری جایگزین عراقچی شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 انتصابات جدید در وزارت امورخارجه/باقری جایگزین عراقچی شد

🔺 انتصابات جدید در وزارت امورخارجه/باقری جایگزین عراقچی شد

🔺 انتصابات جدید در وزارت امورخارجه/باقری جایگزین عراقچی شد

🔹 با حکم حسین امیر عبداللهیان، وزیر امورخارجه، آقایان "علی باقری" به عنوان معاون سیاسی، "محمد فتحعلی" به عنوان معاون اداری و مالی و "مهدی صفری" به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه منصوب شدند.

ادامه مطلب ...
popup