🔺 روابط هند و افغانستان در دوران طالبان/آیا «مودی» عقب نشینی می کند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 روابط هند و افغانستان در دوران طالبان/آیا «مودی» عقب نشینی می کند

🔺 روابط هند و افغانستان در دوران طالبان/آیا «مودی» عقب نشینی می کند

🔹 روی کار آمدن طالبان در افغانستان شاید بیش از تمامی کشورهای منطقه، شوک بزرگی به دولت هند و نخست وزیر این کشور محسوب می شود که اکنون باید منتظر نوع تعاملات آینده دو طرف طی ماه های آتی باشیم.

ادامه مطلب ...
popup