🔺 تامین گاز خانگی و صنعتی در فصل سرما در اولویت مجلس و وزارت نفت است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تامین گاز خانگی و صنعتی در فصل سرما در اولویت مجلس و وزارت نفت است

🔺 تامین گاز خانگی و صنعتی در فصل سرما در اولویت مجلس و وزارت نفت است

🔺 تامین گاز خانگی و صنعتی در فصل سرما در اولویت مجلس و وزارت نفت است

🔹 نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تامین گاز چه در بخش خانگی و چه در حوزه نیروگاه ها و صنایع از اولویت های کمیسیون انرژی و وزارت نفت بوده و ما این موضوع را دنبال خواهیم کرد.

ادامه مطلب ...
popup