🔺 نوع نگاه مجلس به حوزه نوآوری باید در سایر قوا هم توسعه یابد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نوع نگاه مجلس به حوزه نوآوری باید در سایر قوا هم توسعه یابد

🔺 نوع نگاه مجلس به حوزه نوآوری باید در سایر قوا هم توسعه یابد

🔺 نوع نگاه مجلس به حوزه نوآوری باید در سایر قوا هم توسعه یابد

🔹 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراسم افتتاح مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه با بیان اینکه بخشی از این مرکز بر نوآوری در حوزه علوم انسانی تکیه دارد، گفت: این نگاه جدید در نوآوری باید در کل کشور وجود داشته باشد و در دیگر سازمان‌ها و مراکز توسعه یابد.

ادامه مطلب ...
popup