🔺 خبرهای خوش بنیاد مستضعفان در حوزه مسکن

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خبرهای خوش بنیاد مستضعفان در حوزه مسکن

🔺 خبرهای خوش بنیاد مستضعفان در حوزه مسکن

🔹 رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد گفت: بنیاد مستضعفان برای احداث هر واحد مسکونی، مبلغ ۵۰ میلیون تومان را تخصیص داده و علاوه بر ۱۰ هزار واحدِ مددجویان کمیته امداد، ۲۰ هزار خانواده محروم فاقد پوشش حمایتی نیز با کمک بنیاد مستضعفان خانه‌دار می‌شوند.

ادامه مطلب ...
popup