🔺 رواق منظر چشم من آشیانه توست، استقبال متفاوت تاجیک ها از رئیسی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رواق منظر چشم من آشیانه توست، استقبال متفاوت تاجیک ها از رئیسی

🔺 رواق منظر چشم من آشیانه توست، استقبال متفاوت تاجیک ها از رئیسی

🔺 رواق منظر چشم من آشیانه توست، استقبال متفاوت تاجیک ها از رئیسی

🔹 «رواق منظر چشم من آشیانه توست/ کرم نما و فرود آی که خانه خانه توست» این بیت از غزل حافظ که تاجیکان آن را بر پارچه نوشته بزرگی برای استقبال از آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری کشورمان در کولاب نصب کرده بودند گویای روابط عمیق فرهنگی و تاریخی ایران و تاجیکستان است.

ادامه مطلب ...
popup