🔺 تعهدات مالی و اجرایی برای به سرانجام رساندن طرحهای مهم استان اردبیل از سوی روسای بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و کمیته امداد امام خمینی(ره)

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تعهدات مالی و اجرایی برای به سرانجام رساندن طرحهای مهم استان اردبیل از سوی روسای بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و کمیته امداد امام خمینی(ره)

🔺 تعهدات مالی و اجرایی برای به سرانجام رساندن طرحهای مهم استان اردبیل از سوی روسای بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و کمیته امداد امام خمینی(ره)

🔹 عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس از تعهدات مالی و اجرایی برای به سرانجام رساندن طرحهای مهم استان از سوی روسای بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup