🔺 افغانستان در کانون رایزنی‌های اجلاس سران سازمان شانگهای

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 افغانستان در کانون رایزنی‌های اجلاس سران سازمان شانگهای

🔺 افغانستان در کانون رایزنی‌های اجلاس سران سازمان شانگهای

🔺 افغانستان در کانون رایزنی‌های اجلاس سران سازمان شانگهای

🔹 تحولات افغانستان در کانون رایزنی‌ها و اظهارنظرهای مقامات حاضر در اجلاس سران سازمان  همکاری‌های شانگهای بود. این سازمان اکنون در معرض آزمون بزرگی برای عبور از بحران در این کشور و جلوگیری از سرریز مشکلات آن به منطقه دارد.

ادامه مطلب ...
popup