🔺 برنامه جامع تحول سازمان محیط زیست ارائه می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 برنامه جامع تحول سازمان محیط زیست ارائه می‌شود

🔺 برنامه جامع تحول سازمان محیط زیست ارائه می‌شود

🔹 رییس سازمان محیط زیست از ارائه برنامه تحول برای این سازمان در بازه زمانی ۳ ماهه خبر داد و گفت: امیدوارم مجلس و دولت انقلابی با هم‌افزایی بتوانند مشکلات محیط زیستی کشور را برطرف کرده و نسبت به ارتقای سطح آن اقدام کنند.

ادامه مطلب ...
popup