🔺 چرایی تمرکز دولت سیزدهم بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 چرایی تمرکز دولت سیزدهم بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد

🔺 چرایی تمرکز دولت سیزدهم بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد

🔹 بررسی وضعیت اقتصادی موجود نشان می‌دهد که مشکلات سه نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای موجب ثروتمند شدن دو دهک بالا و کاهش توان هفت دهک پایینی جامعه شده و از این‌رو برای رهایی از این وضعیت چاره‌ای جز اصلاحات ساختاری در اقتصاد وجود ندارد.

ادامه مطلب ...
popup