🔺 پرداخت ۶۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 پرداخت ۶۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن

🔺 پرداخت ۶۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن

🔹 در نخستین نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیـران عامـل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور ضمن تاکید بر تسریـع در اعطـای تسهیـلات کمک ودیعه مسکـن به متقاضیان اعلام شد که تاکنون ۶۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده است.

ادامه مطلب ...
popup