🔺 مسوولان، تاریخ جنگ را از جناح‌بندی‌های سیاسی دور کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مسوولان، تاریخ جنگ را از جناح‌بندی‌های سیاسی دور کنند

🔺 مسوولان، تاریخ جنگ را از جناح‌بندی‌های سیاسی دور کنند

🔹 «مجید مختاری» راوی دفاع مقدس با بیان اینکه امروز متاسفانه بهره برداری جناحی از جنگ توسعه یافته است، تاکید کرد: مسوولان باید تاریخ جنگ را از جناح بندی های سیاسی دور کنند؛ چرا که در جنگ به عنوان یک واقعیت، حقایق بزرگی نهفته است و باید واقعیت‌ها را منعکس کرد.

ادامه مطلب ...
popup