🔺 هدف گذاری ما پوشش حداقل ۸۵ درصدی واکسیناسیون مردم ایران علیه کرونا است/ آیا تحریم‌ها با اهداف سازمان‌های بین المللی، همخوانی دارد؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 هدف گذاری ما پوشش حداقل ۸۵ درصدی واکسیناسیون مردم ایران علیه کرونا است/ آیا تحریم‌ها با اهداف سازمان‌های بین المللی، همخوانی دارد؟

🔺 هدف گذاری ما پوشش حداقل ۸۵ درصدی واکسیناسیون مردم ایران علیه کرونا است/ آیا تحریم‌ها با اهداف سازمان‌های بین المللی، همخوانی دارد؟

🔹 عین اللهی گفت: یکی از مشکلات اساسی ایران، تحریم‌های ظالمانه بود و علیرغم شیوع کووید ۱۹ در دنیا، هیچ کمک و تسهیلاتی به ایران ارائه نشد.

ادامه مطلب ...
popup