🔺 نباید اظهارات رسانه‌ها فضای روابط تهران-باکو را تحت تاثیر قرار دهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نباید اظهارات رسانه‌ها فضای روابط تهران-باکو را تحت تاثیر قرار دهد

🔺 نباید اظهارات رسانه‌ها فضای روابط تهران-باکو را تحت تاثیر قرار دهد

🔺 نباید اظهارات رسانه‌ها فضای روابط تهران-باکو را تحت تاثیر قرار دهد

🔹 وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه نباید اظهارات رسانه‌ها فضای روابط تهران باکو را تحت تاثیر قرار دهد،‌ گفت: همانطور که وزیر خارجه ارمنستان به تهران سفر کرد، این فرصت وجود دارد که وزیر خارجه جمهوری آذربایجان هم به تهران سفر کند.

ادامه مطلب ...
popup