🔺 عباسی: برنج از شالی کار حدود ۳۵ - ۳۶ هزار تومان خریداری می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 عباسی: برنج از شالی کار حدود ۳۵ - ۳۶ هزار تومان خریداری می‌شود

🔺 عباسی: برنج از شالی کار حدود ۳۵ - ۳۶ هزار تومان خریداری می‌شود

🔺 عباسی: برنج از شالی کار حدود ۳۵ - ۳۶ هزار تومان خریداری می‌شود

🔹 یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تنها بخشی از افزایش قیمت برنج به افزایش هزینه‌های تولید برنج برمی‌گردد، گفت: برنج از شالی کار حدود ۳۵ - ۳۶ هزار تومان خریداری می‌شود. راهکار سودآور کردن کشاورزی، افزایش قیمت کالاها نیست.

ادامه مطلب ...
popup