🔺 جمهوری اسلامی نقش برجسته خود را در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 جمهوری اسلامی نقش برجسته خود را در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کند

🔺 جمهوری اسلامی نقش برجسته خود را در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کند

🔹 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به به مذاکرات آمریکا و چین، گفت: بازیگران صحنه بین الملل با یکدیگر رقابت دارند و گاها هم ممکن است با یکدیگر هماهنگ حرکت کنند، جمهوری اسلامی باید نقش برجسته خود را در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی جهت تامین منافع ایفا کند.

ادامه مطلب ...
popup