🔺 تکلیف مانده سود سهام عدالت چه شد؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تکلیف مانده سود سهام عدالت چه شد؟

🔺 تکلیف مانده سود سهام عدالت چه شد؟

🔹 سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ برخلاف سال‌های قبل که در یک مرحله پرداخت می‌شد، تقریبا در سه مرحله صورت گرفت که دو مرحله آن تحقق یافت و پرداخت مرحله سود هنوز صورت نگرفته و به نظر می رسد قرار است همزمان با سود سال ۱۳۹۹ پرداخت شود.

ادامه مطلب ...
popup